Новини

Определено е „пожарното” време през годината

събота, 02 юли 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Времето от 25 март до 31 ноември 2016 е определено като пожароопасен сезон в горските територии в нарочна заповед на Областният управител на Смолян. Органите по пожарна безопасност и защита на населението, Изпълнителна агенция по горите и Регионална дирекция по горите самостоятелно и съвместно ще осъществяват контрол по изпълнение на предвидените противопожарни мерки и мероприятия в горските територии.

Непосредственото организиране на борбата с горски пожари се извършва от тях със съдействието на държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства, общините, собствениците и ползвателите на горски територии, както и на лицата, извършващи дейности в тях.

 

(Бр. 7/2016 на „Златоградски вестник”)