Новини

Младежи за спорт…чрез разделно събиране на отпадъци

сряда, 22 юни 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Младежи от инициативата на клуб „Интеракт” в нашата гимназия продължават по нов начин неотдавнашния си проект за разделно събиране на отпадъци от хартия и пластмаса. Той беше под наслов „Промяната започва от нас” и се реализира в СОУ „Антим I”. Продължението му сега има нов девиз – „Фитнес за смет”, като целта е да наберат 3450 лв., с които ще закупят три уреда за фитнес. Уредите ще бъдат разположени на открито място и дори вече е определено - на градския стадион.

Парите те смятат да съберат чрез оползотворяване на разделно събрани отпадъци от хартия и пластмаса, събирани в местните предприятия, учреждения и домакинства. Срокът, който са поставили, е до 22 май т. г. Уредите за фитнес на открито ще са три и ще се ползват от всички любители на спорта и здравословния начин на живот. За осъществяване на идеята си, младите хора са готови с доброволен труд да сортират хартия и пластмаса, с което да подпомогнат предприятия, магазини, заведения, и учреждения, които биха желали да се включат в акцията. А площадката е предвидено да бъде открита на 1 юни.

 

(Бр. 6/2016 на „Златоградски вестник”