Новини

Бугарски „Минстрой“ ќе ги рестартира рудниците „Добрево“ и „Тораница“

вторник, 14 юни 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник
 

Бугарската компания „Минстрой“ ќе биде новиот концесионер на рудниците за олово и цинк „Добрево“ (во Злетово) и „Тораница“ (во Крива Паланка).

На денешната електронска лицитация, бугарската компания со седиште во София, понудила най-висока понуда, во конкуренция на „Градежен институт“ и фирма со руски капитал. Двата рудника на североистокот беа во стечай, откако досегашниот сопственик - „Индо минерали и метали“, престана да стопанисува со нив, оставайќи долг од близу девет милиони евра кон државата, доверителите и работниците, кои останаа покуси за неколку плати. Бугарски „Минстрой“ ќе плаќа годишно по два милиони евра концесија на државата, а ќе треба за най-кусо време да ги рестартира рудниците и да ги врати рударите во рудничките ями.

(в. „Нова Македония”,

Скопие, 16 март 2016)

 

Бр. 5/2016 на „Златоградски вестник”