Новини

„Воден” проект ни свързва с близкия о. Самотраки

петък, 10 юни 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

 

В проект за съвместни дейности за защита на околната среда в нашия трансграничен българо-гръцки регион, да се включи Златоград – това гласува миналата седмица ОбС по предложение на кмета Янчев.

 

Проекта включва мерки по екологично съхраняване на местните водни природни дадености, но и насърчаване на ресурсната им ефективност. Сред целите му е създаване на интегрирана система за съвместни изследвания и управление на водните ресурси, разработване на план за действие за подобряване качеството на водата, както и оптимизация на нейното използване.

В рамките на 24 месеца, колкото е времето за осъществяването му, ще се създаде трансгранична мрежа за съхранение на водната наличност, но и разработване на многоцелево проучване за управление на водите, за възможностите при съвместното им управление.

Сред очакваните резултати са съвместен план за използване на нови технологии за опазване на водите, оборудване, измервателни станции и информационни системи с общи бази данни за съвместен мониторинг на качеството на водата и физико-химичните й компоненти.

Наред с проучванията за използване на естествените природни ресурси, за устойчиво управление на водите са заложени и малки инфраструктурни дейности за оползотворяване на топлите води - на о. Самотраки и Златоград, залага още проектът.

Водеща организация за осъществяването му е Тракийският университет, чийто „патрон” е древногръцкият философ Демокрит, с партньори община Самотраки и община Златоград, към които се очаква да се присъедини и Агенцията за устойчиво енергийно планиране със седалище в Кърджали. ЗВ

 

(Бр. 5/2016 на „Златоградски вестник”)