Новини

През 2016-а: Екопроекти за 1.2 млрд. лв. договорят общините в страната

сряда, 08 юни 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ 43 общини с предоставени от държавата минерални води за безплатно ползване в следващите 25 години, ще загубят правото си на ползване, ако в 5-годишен срок не започнат проектите си;

+ В плановете на правителството засега Златоград с водите от Ерморечието отсъства…

 

Калина ГОРАНОВА

 

 

По думите на министър Ивелина Василева потенциалът на страната в тази сфера е огромен, като има 220 находища с дебит от 4900 литра в секунда. Едва 20% от тях обаче се използват. Досега 37 от 43 общини са информирали Министерството на околната среда и водите какви действия са предприели за използване на минералните води, които им бяха прехвърлени от държавата.

 

Това се случи в началото на 2011 г., когато екоминистерството предостави 66 минерални извора на 43 общини за безплатно ползване в следващите 25 години. Те имаха 5-годишен срок, в който да започнат проектите си, или в противен случай ще загубят правото си на ползване на въпросния воден ресурс. Проектите могат да бъдат за отдих, лечение, за добив на геотермална енергия и т. н.

През 2016 г. общините ще могат да договорят проекти за близо 1.2 млрд. лв. за екология по оперативна програма „Околна среда”, от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и от Националния доверителен екофонд. Това съобщи наскоро министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. Най-много средства (1 млрд. лв.) ще дойдат от европейската програма, като това е и близо една трета от общия й бюджет за периода 2014 - 2020 г.

 

Програмата

 

може всичко

 

Най-много пари са заделени за водните проекти. Те са три групи.

Първата е тази на закъсняващите 8 общини от предходната оперативна програма. Това са Банско, Видин, Враца, Златни пясъци, Раднево, Тервел, Шумен и Ямбол. Те получиха възможността да разделят проектите си на фази, така че да могат да ги довършат и през този период, и сега ги очакват 234 млн. лв. за целта.

Втората група е на т. нар. ранни проекти по новата програма. Това са ВиК-инвестициите на Пловдив, Асеновград, Добрич и Плевен (Долна Митрополия), като за тях ще отидат 402.6 млн. лв.

За третата група от 5 общини са предвидени 121.5 млн. лв. Това са тези, които отговарят в пълна степен на принципите на водната реформа за окрупняване на сектора, където попада и Столичната община, която трябва да разработи регионалното си прединвестиционно проучване.  По направлението „Отпадъци” е открита процедурата за изграждане на компостиращи инсталации с бюджет 98 млн. лв., а през третото тримесечие на 2016 г. ще се обяви и поръчка за изграждане на анаеробни инсталации за биоразградими отпадъци за 101 млн. лв. За по-чист въздух са предвидени 111 млн. лв. Те са за 29-те общини, които имат влошено качество на въздуха, като парите ще бъдат за мерки по програмите им за подобряване на качеството на въздуха, с които са длъжни да разполагат. Парите за биоразнообразие по програмата са близо 58 млн. лв. Около 20 млн. лв. са за превенция на наводненията от страна на общините, като процедурата ще бъде обявена до два месеца. За превенцията от активирането на свлачища ще отидат 56 млн. лв., които ще могат да се ползват от пътната агенция и от общините.

 

Други механизми

 

ПУДООС също ще финансира с 61 млн. лв. общините. Парите ще са за довършване на ВиК мрежи и на депа, които не бяха изградени в срок в предишния програмен период на ОП "Околна среда".  Отделно 3.5 млн. лв. заделя предприятието ПО "За чиста околна среда", като по програмата парите отиват за рехабилитация на забавачки, детски градини, спортни площадки, обществени пространства. От тях 2.3 млн. лв. ще бъдат за проекти на общини и кметства, а 1.2 млн. лв. за училища. Крайният срок за подаване на заявления от училищата, детските градини и обединените детски комплекси, бе 15 февруари, а за общините и кметствата – 26 февруари.

През 2016 г. общините ще могат да кандидатстват и за 14 млн. лв. от Националния доверителен екофонд, който дава средства за повишаване на енергийната ефективност. Още 1 млн. лв. ще бъдат насочени за електромобили за държавната и общинската администрация, като парите ще покриват само част от сумата за колите. Поканата за кандидатстване ще бъде отправена в края на март, като още се изчистват критериите за проектите.

 

(Бр. 5/2016 на „Златоградски вестник”)