Новини

#отархива Страници от историята: Как да си извоюваме гаранции срещу тиранията и деспотизма

неделя, 05 юни 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Кръстьо РАКОВСКИ

жертва на сталинските процеси

от 30-те години на ХХ в.

 

 

Кражби, лицемерие, насилие, оргии, невероятни злоупотреби с властта, неограничен деспоти­зъм, пиянство, разврат: за всичко това се говори като за факти, знайни не от вчера, а от години насам, като за неща, които всеки толерира, без да знае защо.

 

Начинът, по който е формулирана ролята на комунистическата партия в периода на диктатурата на пролетариата, е слабоват. Няма нито дума за това какво трябва да направи партията, за да осъществи конкретно пролетарската демокрация. Ако аз бях натоварен да напиша програмата на Коминтерна, аз бих отделил много място на Лениновата теория за държавата и за ролята на партията за създаване на пролетарската демокрация - та­кава, каквато трябва Да бъде, а не такава, каквато е сега, когато е задушена от бюрокрацията в партията и в съветите.

Според представата на всички нас, зада­чата на партийните ръководите ли се заключава именно в това - да пазят партията и работни­ческата класа от корумпиране чрез привилегии и облаги, специални права, вътрешно присъщи на всяка власт.

Ние се надянахме, че партийното ръководство ще създаде нов, наистина работни­чески и селски апарат, нови, наистина пролетарски профсъюзи, нов морал на всекидневието. Ние трябва да си дадем сметка - честно, ясно, високо, членоразделно: партийният апарат не изпълнява тези задачи. Ние сме убедени и непрекъснато се убежда­ваме, че партийното ръководство върви по изключително опасен път. И продължава да върви. по него. Убеден съм, че, съществуващата сега бюрокрация в партия та и съветите ще продължи да ражда със същия успех такива гнойници, въпреки чистките. Нужна е не само смяна на кадрите, а и смяна на методите. Убеден съм, че всяка партийна рефор­ма, която се обляга на бюрокра­цията, е утопия. Партийните членове трябва да си възвърнат потъпканите права и да получат действителни гаранции срещу деспотизма, към който ги приучват ръководните кръгове.

 

Една ефективна борба с бюрокрацията изисква дейното учас­тие на милионите трудещи се в контрола върху действията на държавните и обществени организации, включително и върху действията на партията. Само ако това условие бъде изпълнено, ще стане възможно премахването на самоуправството, безстопанствеността, безотговорността, тиранията и произвола на бюрокра­тичния апарат, страха, униже­нието и безправието на трудещите се…

(Бр.  48/1990 г. на „Златоградски вестник”)