Новини

Опит за вдигане цените на услугите в ОбА прави кметът М. Янчев

понеделник, 23 май 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Наредба № 8, за определяне и администриране на такси и цени на услуги в общината, придобива доста зловещ вид в проекта с предвижданите в нея изменения, сигнализират някои от съветниците ни. Целта е техния размер да се доближи „до реалните разходи за извършване на услугите”, казват вносителите от ОбА.

 

Приходите от услугите по обредните дейности, например, покриват 50% от разходите за възнаграждения на длъжностните лица и обслужване на специализирания автомобил. Месечна такса за ползване на детски ясла и градини също е недостатъчна за формиране на необходимата издръжка на децата в детските заведения. Подобно е и с останалите услуги…

И така месечна такса за ползване на детски ясли от 40 се качва на 48 лв., таксата за целодневна детска градина от 40 става на 50 лв. От 10 на 15 лв. се качва издаването на скица за недвижим имот размер А4, а скица и виза за проучване и проектиране – от 16 на 25 лв. 100 процента се качват цените за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство - от 6 на 12 лв., и за заверяване на преписи от документи и копия от планове и документацията към тях – от 20 на 40 лв.

От 26 на 40 лв. се променя таксата за издаване на разрешение за строеж, казва наредбата, същата е промяната при издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти.

Между 3 и 30 лв. са промените в цените и на множество други услуги в администрацията, например от 10 на 50 лв. се вдига таксата за производства за  учредяване на вещни права върху общински имоти, а от 15 на 50 лв. става таксата при производства за продажби или замени на общински имоти.

В много редки изключения има и движение на цени надолу - издаване на удостоверение по § 6 от Наредба №  2/2003 г., например, се променя от 110 на 55 лв. затова пък правото на ползване  на общинско помещение до 50 кв. м. за еднократни прояви или краткосрочно (до 6 месеца) за обучителни, образователни и др. цели, цената за 1 месец се вдига от 170 на 250 лв.

Пуснати веднъж в мрежата, сред коментарите за новите цени намираме и следните.

 

Из коментарите

в мрежата

 

Младена Манолова: Безобразие! Б. Б. „метна” команда и нашите управници бързо-бързо я изпълниха! И тук всичко е както в цялата държава. И както винаги, ще си мълчим... Мишоциии!

 

Емил Хумчев: На мен ми е интересно на колко от партиите, представени в ОбС, е записано в предизборните програми: „Драстично увеличение на такси и услуги”. Данъците през тази година нямат промяна. Тук става въпрос за такси и услуги на общината, които ежедневно се плащат от всички.

 

Irina Hadzhieva: Не могат да реагират, защото предварително си взеха там пликчетата с онези хартийки и сега нямат очи да кажат каквото и да е било. Ще бачкат, ще плащат и ще си траят! И да ти кажа честно - не ги съжалявам.

 

Руслан Хъмчев: Общинският съвет трябва да работи за подобряване на управлението на парите на хората. Когато повишението е мотивирано и обосновано аз съм ЗА, но за момента липсват и двете и никой не е подобрил с нищо благосъстоянието на общината. Ако искаш пълномаслено мляко, трябва да си гледаш много добре кравичката, а не просто да я ръчкаш да пуска повече…

 

(Бр. 4/2016 на „Златоградски вестник”)