Новини

Вижте и сроковете за дължимите данъци през годината

сряда, 18 май 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Предплатилите задълженията за местните данъци и такси в срок до 30. 04. 2016 г. за цялата година се прави отстъпка от 5 %, напомня общината в свое съобщение до гражданите.

Задълженията могат да бъдат платени в брой на партерния етаж в общината, но и по банков път по банкова сметка на общината -IBAN: BG68STSA93008432230400, BIC: STSABGSF, „Банка ДСК”-Златоград, но и чрез касите на „Български пощи”.

Туристически данък се заплаща се до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставените нощувките.

Патентен данък се заплаща на четири равни вноски, като оставащите са в следните срокове: до 30. 04. 2016 г., до 31. 07. 2016 г. и до 31. 10. 2016 г. Всички останали се плащат на две вноски - до 30. 06. 2016, и до 31. 10. 2016 г.

 

(Бр. 4/2016 на „Златоградски вестник”)