Новини

В своя декларация

неделя, 15 май 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

ОбС заявява, че не подкрепя нормативните промени за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, Проекта за Национална здравна карта и Наредбата за реда за избор на лечебни заведения, с които Касата сключва договори.

Настояваме за запазване броя на леглата за активно лечение в сегашния им вид”, казват съветниците.

 

(Бр. 4/2016 на „Златоградски вестник”)