Новини

Е. Ушев: „В тези книги е честта и достойнството на Златоград пред историята!”

петък, 13 май 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Това каза при представянето в Стария град на част ІІ от „Златоградски страници” авторът на книгата

 

Петя ГАЙДАРОВА

 

 

Излезе втория том на „Златоградски страници“ от дългогодишния журналист Ефим Ушев. Тя бе представена пред събралото се множество в Сивриевата къща в стария Златоград наскоро. Във втория том на книгата, върху 344 страници са събрани 65 материала от повече от 31 автори. Внушителният труд е групиран в 4 раздела – за църковното движение, храмове и християнска топонимия, история на читалището и животът в Златоград между Балканската война и двете световни войни.

 

Книгата завършва с материали от историята на икономическия живот и местното стопанство, като към нея има богато приложение от снимки, събирани с години от автора от наследници на местни фамилии и представящи по интересен начин свидетелствата на времето.

Пред публиката в Златоград, впечатляващите по обем и краски документи и материали, събрани в книгата, представи доц. Христо Гиневски, председател на Съюза на историците в Смолян.

„Материалите, публикувани в двата тома, са сериозна на́года за написването на една цялостна история на Златоград. Имаме среща с книга, писана от доста автори, обединени от едно силно чувство – обич към Златоград“, каза Гиневски.

Той подчерта три важни приноса на книгата – фактите, събрани за църковно-освободителните борби, които имат и национално значение; проучването на ролята на колибаците, които са били постоянни обиталища в този край, които според Гиневски за първи път се описват в книга, което е стъпка в проучването им като роля в стопанския живот и опазване на обреди и обичаи.

„Книгата е ценен принос и за осмисляне ролята на депутата Сирко Станчев, който като личност оставя следа в съдбата и развитието на Златоград” подчерта историкът. 

Ушев мотивира поместеното във втория том с желанието си историята да се знае и помни от младите. „Това е 10-тата ми книга, но втора от тритомника с исторически „страници”, които хронологично проследяват развитието на Златоград и региона, в който поради средищното си местоположение, играе водеща роля в социално-икономическо и политическо отношение. Трите тома представляват издирванията за факти из историята на Златоград през последните 25 години, съпътствани от съответни анализи, откогато всъщност съществува самия „Златоградски вестник”. Всички тези находки и изследвания, които обединявам в книги, са моят начин да се отчета пред обществеността на Златоград – защо всъщност е трябвало в Златоград да има вестник през тези години. И второ –  исках през този четвърт век от съществуването на вестника да се култивира интереса към историята на края ни. Макар днес общината да няма интерес и да не проявява никакво отношение към случващото се в културата, към издаването на тези книги, аз съм сигурен, че след време, когато няма да ме има, самата бъдеща златоградска община ще иска да преиздава тези томове. Така, както днес това прави например Чепеларе, с издаването на книгите на своя именит съгражданин Васил Дечов. Защото в тях е не само паметта, но и честта и достойнството на Златоград като един от водещите родопско-беломорски центрове. Затова предложих на аудиторията да си купят тези книги, които да оставят на децата си – така те ще запазят златоградското си самочувствие, където и да се намират по широкия свят…“, каза пред хората Ушев.

 

(Бр. 3/2016 на „Златоградски вестник”)