Новини

Съдебни: Наложена е глоба „по пътя” Крайна-Долен

петък, 06 май 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Касационен състав на Административен съд в Смолян отмени двете решения от месец ноември 2015 г. на Районния съд в Златоград, като потвърди наказателните постановления, издадени от директора на Агенцията за държавна финансова инспекция в София, след заведените от него жалби.

Делата се отнасяха за обществените поръчки по изграждане на междуобщинския път Златоград-Подкова, в участъка Долен-Крайна.

Прегрешението според наказващия орган се състои в това, че нито един от членовете на комисията, определена със заповед на кмета, не е предложил за изключване от процедурата участник, който не е притежавал правоспособност за съответния вид строителство, още повече той е обявен за класиран на първо място. Решението на административния съд е окончателно и според него четирима от петчленния състав на комисията следва да заплатят глоба в размер на 500 лв.

 

(Бр. 3/2016 на „Златоградски вестник”)