Новини

Още нови книги закупени за читалището

петък, 29 април 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Зорка ХАДЖИЕВА

 

Библиотеката на „Просвета-1908” в Златоград реализира Проект по програма на Министерство на културата - „Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност”. Стойността му е 615  лв., закупени са 67 заглавия.

В проекта участват 11 издателства със свои издания. Книгите, с които се обогати библиотеката ни, включват нови книги в помощ на обучението по български език и литература от 5 до 11 клас. Акцентирано е върху литературата  за най-малките, включващи книги-игри, които разкриват за детето разнообразния животински свят, както и предметите, които ни заобикалят.

Закупени са и книги на съвременни автори, които са много търсени от читателите през последните години. Макар и не много на брой, те са ценен и разнообразен източник на информация за потребителите на библиотеката в града.

 

(Бр. 3/2016 на „Златоградски вестник”)