Новини

Засега само Ерма река може да ползва топлата си вода

вторник, 26 април 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

 

Агенцията за обществени поръчки съобщи наскоро, че т. нар. водовземно съоръжение за минерална вода в с. Ерма река е изградено, а общината вече го е иззплатила.

За проекта община Златоград имаше договор на стойност 3 млн. лв., с обединение от две строителни фирми – „Минстрой Холдинг“ и „ГЕОПС Болкан сервис“. Действащият в момента сондаж за водочерпене обаче все още не е получил Акт 16 за експлоатация.

Напомняме на читателите, че разрешеният от МОСВ дебит за ползване от общината на минералнта вода, е 26 литра в секунда, чиято температура е 88, достигаща до 90 градуса.

След постигнатата възможност водата да се ползва чрез малко басейнче от хората в селото, сега ще са необходими около 16 млн. лв. за докарването й чрез тръбопровод до Златоград.

 

(Бр. 3/2016 на „Златоградски вестник”)