Новини

Родопски насуски за нашине люде в Ксантийско

събота, 16 април 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

УКУТЕНИ ЛАФУВЕ (ДУМИ)

OYKOΎTENI ΛΆФOYBE (NTOΎMI)

 

 

Акълан му е на вяйка – ни мисли кина прави.

Акъλαν μоυ ε να βιάϊκα – νι μίσλι κινά πράβι.

 

Още е не яхнал магарену, пък вейке клати нугиня –нищо е не сторил, пък са хвали.

Оσστε ε νέ γιάχναλ μαγκάριανυ, πъκ βέϊκε κλάτι νоυγκίνια – νίσστо ε νέ στόριλ, πъκ σα χφάλι.

 

Станал е с газон напреш – сърдит е и всичко му е криво.

Στάναλ ε σ γκαζόν ναπρέςς - σъρντίτ ε φσίτσσκυ μоυ ε κρίβо.

 

(Бр. 2/2016 на „Златоградски вестник”)