Новини

Статистика`2015: Стопяваме се устойчиво

сряда, 13 април 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

По данни на общинската администрация за „настъпили събития” по гражданското състояние в общината, по населени места за периода 1 януари-31 декември`2015, населението продължава да намалява, като тенденцията за това е от десетина години.

Това ярко се вижда не само в съотношението между новородени и починали хора – съответно 101:143; но и в това за данните за изселилите се оттук местни хора – 143 души, докато върналите се отново в общината през миналата година са 71.

От новородените бебета 59 са от Златоград, 20 са от Старцево, 9 от Долен и 4 от Аламовци.

От починалите хора златоградчани са 96, от Старцево – 21, от Ерма река са 10, от Долен – 8, от Аламовци – 5.

73-ма златоградчани са се изселили завинаги, старцевците са 34, от Ерма река – 15, от с. Долен – 16, от Аламовци – 3-ма. Обратно в Златоград през миналата година са се върнали 49 души, в Старцево – едва 10, в Долен – 6, в Ерма река – 5.

70 граждански брака се са сключили общо в общината през 2015. От тях 52 са златоградски, останалите в кметствата.

 

(Бр. 2/2016 на „Златоградски вестник”)