Новини

Бетонната сграда към стадиона не била в проекта – плащаме я отделно

четвъртък, 07 април 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Разговор с общинския съветник Емил Хумчев за началото на новия мандат на ОбС

 

 

. Как започна новият ОбС от твоя гледна точка? Ще може ли да се работи активно и честно по общите за всички ни проблеми?

- Сформирането и работата на общинския съвет започна нормално.Още на първото заседание беше избран председател, както и съставите на постоянните комисии. Смятам, че избраните общински съветници ще работят за това да защитават интересите на избирателите си и се надявам да бъдат коректив на неразумните предложения от общинската администрация.

 

. Очертават ли се различни позиции сред групите или и в новия мандат ще се продължи като една мълчалива група, която не излъчва алтернативи?

- Ясно е на всички, че в общинския съвет е ситуирано едно стабилно мнозинство от 14 съветника, от което се очаква да подкрепя предложенията на кмета безрезервно.

Факт е обаче, че в работата на постоянните комисии се върши доста работа и в повечето случаи точно там става дебата за решенията, които следва да се вземат.

Това, което виждам в работата на колегите съветници в началото на мандата, е че всеки е мотивиран да работи и взема разумни решения, да дебатира и мисли в посока за решаване на даден проблем. За момента между съветниците има диалог и чуваемост.

Групата съветници от БСП сме заявили, че ще бъдем конструктивна опозиция, придържаща се към предизборната си програма и отстоявайки това, за което хората ни гласуваха доверие. Няколко точки от програмата вече са реализирани.

 

. Би ли споделил и някои конкретни неща, които правят впечатление още в началото на този мандат – било в „сметките”, било в позициите на кмета и администрацията му?

- Хубавото е, че от страна на общинска администрация на съветниците вече не се гледа като на врагове, а като на отговорни хора, които би следвало да вземат важни решения за развитието на община Златоград. Получаваме пълно съдействие и информация свързана с работата ни. Отношението на кмета към общинските съветници е съвсем друго, в сравнение с първия му мандат - има диалог, което е добре за всички.

Що се отнася до сметките, ние като опозиция продължаваме да смятаме, че общината не е в добро финансово състояние. И въпреки това се правят неразумни разходи, които лично аз не мога да приема. Ще дам един пример с проекта за ремонт и рехабилитация на градския стадион. На последната сесия ни бе предложена актуализация на бюджета за 2015 г., където от местни приходи трябва да разплатим старо задължение за врати и дограма на сградата на градския стадион, в размер на близо 85 000 лв. На въпроса ми защо е необходимо ние да плащаме тази немалка сума, ми беше отговорено, че проектирането не включвало врати, дограма и прозорци. Европейски проект  на стойност близо 2.5 млн. лв., без заложени основни неща в него! Естествено, аз гласувах против тази актуализация. Предстои гледането на бюджет`2016 г. Ще настояваме за повече средства в социалната сфера.

 

(Бр. 1/2016 на „Златоградски вестник”)