Новини

Крачка назад ли…(?)

сряда, 06 април 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Емилия Кръстева, председател на ОбС, е оттеглила докладната си за създаване на служба „Омбудсман” към общината. „Временнно”, обаче, както е заявила пред общинарите.

В миналия брой публикувахме коментар колко ненужно е това синекурно гнездо за малка община като Златоград. Както и гражданска позиция, солидаризираща се с коментара.

 

(Бр. 1/2016 на „Златоградски вестник”)