Новини

Армията търси работяги и от Златоград

вторник, 29 март 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Службата „Военен отчет” при общинска администрация уведоми, че са обявени вакантни длъжности от Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина.

В списъка на вакантните длъжности, които се заемат след проведен конкурс, съгласно заповед на министъра на отбраната, са както военни, така и чисто граждански специалности в четири военни формирования в Карлово, четири в Казанлък и четири в Стара Загора. Ще се приемат химици, механици, санитари, шофьори, стругаро-фрезисти, дърводелци, електро-заварчици, осветители, телефонисти. Но и чисто военни специалности, като пълнач, разузнавач, мерач на картечница, сапьори, автоматчици, снайперисти и пр.

Подробна информация може да се получи от Красимир Кинанев - експерт в офиса за водене на военен отчет в администрацията в Златоград.

 

(Бр. 1/2016 на „Златоградски вестник”)