Новини

Празнични пакети за фестивала в Ксанти готвят в Златоград

петък, 25 март 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

След завършването на двата важни пътни проекта, Златоград е по-достъпен, а според изчисления пътуването от столицата до града вече е за около 3 часа и 15 минути.

Може би затова близо с 10% се е повишил транзитният туристически трафик през януари, сочат данните на хотелиерското сдружение.

Освен това, Златоград не е засегнат от бедствената ситуация в края на миналата седмица в страната и достъпът до града не е прекъсван. Потокът от преминаващи през Златоград туристи се активизира видимо след приключилата рехабилитация и реконструкция на участък от пътя Мадан-Златоград-Бенковски. От повишения трафик на туристи са доволни местните търговци и собственици на заведенията в града, които очакват още по-голяма заетост през февруари. Тогава градът привлича туристи с програма за културно-исторически туризъм, като част от маршрутите са свързани и със забележителности отвъд границата. Предвижда се за пореден път съчетаване на празнични пакети за Сирни заговезни с екскурзии за популярния карнавал в Ксанти през февруари. 

 

(Бр. 1/2016 на „Златоградски вестник”)