Новини

На Бабинден в Ерма река

четвъртък, 24 март 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

В с. Ерма река се отбеляза традиционния за селото празник Бабинден.

Обредността през този ден е подчинена главно на желанието да се засвидетелства почит и уважение към възрастните жени, които са "бабували" на родилките.

Днес празникът е загубил голяма част от ритуалния си облик, но все още се отбелязва тук. Близо 50 жени с радост и вълнение изпълниха вечерта с игри и танци. За всички тях имаше подаръци и пожелания за здраве и благополучие, и предаване на тези български празници и традиции на идващите поколения.

Организатори на събитието бяха кметството и НЧ „Орфей”.

 

(Бр. 1/2016 на „Златоградски вестник”)