Новини

ГРАЖДАНСКА ПОЗИЦИЯ

вторник, 08 март 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ До членовете на ОбС-Златоград, до кмета на община Златоград;

Относно: внесеното предложение за създаването на институцията „Омбудсман” (ведно с технически секретар към нея) в община Златоград

 

Г-да общински съветници,

Г-н Кмете!

 

Макар и много трудно, тъй като предложението на председателката Е. Кръстева не е изложено на първата страница на общинския сайт (zlatograd.bg) и ако човек не знае, че има такова изложение, за да го търси специално, няма въобще да го види, ние успяхме да го издирим и прочетем.

И изразяваме категоричната си позиция на НЕСЪГЛАСИЕ с избирането на такива лица.

Първо, защото Златоград е един малък град, в който всички се познаваме и всеки един не би имал проблем да се срещне и запознае с проблема си всеки един от общинските съветници, а и служители на ОбА;

Второ, защото така би се утежнил още повече общинския бюджет, който и без това не достига за решаването на жизнено важни за обществото ни проблеми;

И трето – защото това би било една нелицеприятна констатация за бездейственост и неконтактност на многобройните общински служители с проблемите на хората и съставящите общината ни обществени прослойки.

Смятаме, че трябва да се засили контролът над работата на общинската администрация и спомагането на нейната ефективност и професионализъм, а не създаването на излишни щатове като посредници „за връзки с хората”.

 

Молим да отхвърлите тези искания на председателката Кръстева като необосновани и неаргументирани, нямащи нищо общо с присъщата и задължителна за един председател загриженост за финансовото положение на община Златоград.

Институцията „Омбудсман” е необходима само за големите градове, с население от половин милион и нагоре живеещо население.

Златоград

15. 12. 2015 г.

 

(Бр. 27/2015 на „Златоградски вестник”)