Новини

Щети: Вълци нападат говеда в личните стопанства

понеделник, 29 февруари 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

 

Само за около седмица през първите няколко дни на декември, близо 10 говеда (крави и телета) са изядени и нахапани от вълци в някои села на общината, информират ни от ветеринарната лечебница в Златоград.

Крава е намерена изядена в с.Кушла, там именно хората са забелязали три грамадни вълка. Кравата е собственост на Здравко Димитров и е от породата „родопско късорого говедо”, включена в селекцията за субсидиране на развъждането й.

За съжаление убитите от вълци животни не се обезщетяват, казва ни д-р Розалин Хаджиев. - обезщетяват се само нападнатите от мечки.

Други пострадали животновъди са Зарко Гогаджов, Стефан Ефремов, Свилен Хаджиев, Здравка Топалова, Румен Джурбинев, Димитър Папучаров.

Всички те имат по едно говедо, изядено от вълците. Те смятат, че хищниците идват от района на Угурли и Мемково в Гръцко, а и от Хасидере и Вълчанов дол също. Точно там е изядено и едно теле на Здравка Топалова, казва д-р Хаджиев и предлага ловните дружинки да се насочат в тази посока за отстрел на вълците. В противен случай щетите за хората ще продължат.

 

(Бр. 27/2015 на „Златоградски вестник”)