Новини

Приписки ЗВ: 3. Ползваш терен 12 месеца – плащаш само за пет от тях

четвъртък, 25 февруари 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ След писмото ни до кмета на община Златоград - за десетки квадрати общинска площ – 120 лв. пет месеца в годината…  

 

 

Писмото:

 

Г-н кмете!

Молим да дадете отговор на въпросите по-долу, будещи основателни граждански любопитства и вълнения, и които смятаме за обществено значими, за да бъдат те изяснени.

 

Когато давахте разрешение за строеж на търговски обект в зелената площ срещу градския площад, на мястото на старото златоградско читалище, и вие, и архитекта на общината заявихте, че застрояването „ще е 100% от закупения терен”. Така собственикът на обекта ползва целогодишно приблизително още 100 квадрата общинска площ за свои дейности.

По какъв договор става това и какъв е наема, за който сте отдали тази общинска площ за ползване от частното лице?

 

Отговорът

 

Площта от 35 кв. м. около търговския обект „Сиера”, се ползва с договор за наем от м. юли 2012 г. и представлява част от поземлен имот по кадастрална карта на Златоград, целият с площ 4361 кв. м. озеленяване. Наемател е „МИК КАР” ЕООД-Златоград, представлявано от Милко Гюнелиев. Теренът е част от имот публична общинска собственост, а договорът за наем е сключен след проведен публично обявен конкурс за отдаване под наем  на общински недвижим имот за срок от 5 години, до м. юли 2017.

Месечната наемна цена е в размер на 120 лв. без ДДС. Площта се използва само през летния сезон (май-септември) и наем се начислява само за тези месеци.

 

Мирослав Янчев

кмет на община Златоград

 

(Бр. 27/2015 на „Златоградски вестник”)