Новини

Приписки ЗВ: 2. За сцената на площада – 160 лв. за пет месеца в годината

вторник, 23 февруари 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ След писмото ни до кмета на община Златоград Мирослав Янчев

 

 

Писмото:

 

Г-н кмете!

Молим да дадете отговор на въпросите по-долу, будещи основателни граждански любопитства и вълнения, и които смятаме за обществено значими, за да бъдат те изяснени.

 

Когато неотдавна представяхте проекта за промяна на градския център (площада), акцентирахте и върху голямата „придобвика”, където ще се изявяват децата и танцьорите по празниците – т. нар. нова сцена на площада. Досега обаче местните певци и гости ползват старата си „сцена” над стълбището, а новата предадохте за ползване на едно от заведенията.

По какъв договор е отдаден този терен за търговска дейност и каква е сумата, която общината приема месечно?

 

Отговорът:

 

Сцената на централния площад в Златоград е предоставена под наем с Договор № 96/29. 06. 2010 – площ 50 кв. м., хо схема за поставяне, съгласно Закона за устройство на територията. Наемател е ЕТ „Еро-Х-Емил Хаджиев”. Договорът за наем е сключен след проведен публично обявен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот, съгласно Наредба № 2 на ОбС-Златоград.

Месечната наемна цена е 160 лв., без включен ДДС. Площта се използва само през летния сезон (май-септември) и наем сеначислява само за тезимесеци. Договорът за наем е прекратен на 29. 06 2015 г. с изтичане на договорения срок и теренът е освободен. Ползването на сцената не е било възпрепятствано от наемателя, дори и в посочения период. Последното ползване на сцената за обществено мероприятие се осъществи на 2 май 2015 г.

 

Кмет на общината:

Мирослав Янчев

 

(Бр. 26/2015 на „Златоградски вестник”)