Новини

Според Главното мюфтийство, в България има помашки език и етнос, различни от българския

Wednesday, 03 February 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Ислямисти помагат на византийци в ръфането на България. Религиозното вероизповедание се интересува за кого биха гласували анкетираните на евентуални избори…

 

Румен ОГНЯНОВ

 

 

Това става ясно от анонимна анкета, разпространявана сред мюсюлманите в страната по инициатива на Главното мюфтийство. Анкетата е обсъдена и одобрена от мюфтии на Съвещателен фокус-семинар, провел се в хотел „Сарай“ в Драгиново през юни.

 

Информацията получава по-голяма гласност едва няколко месеца по-късно, заради затворената система във вероизповеданието и почти конспиративните действия на някои от духовниците. Анкетата е подготвена от Националния изследователски център по теология и култура към Висшия ислямски институт, където се подвизава разследваният преди години за проповядване на радикален ислям Ариф Абдулах. Допитването е под наслов „Анкета сред мюсюлманите в България“ и е представено на форума от доц. Ибрахим Ялъмов, автор на фундаменталното изследване „История на турската общност в България“.

Ариф Абдулах е един от основните докладчици на семинара, като темата е ключова: „Ислямския принцип Повеляване на доброто и възбраняване на порицаваното“. В духа на тази беседа са и много от въпросите в анкетата. Съставителите на анкетната карта отбелязват: „Въпросите в тази анкета са свързани с изследване на социално икономическото положение, етническо самосъзнание, религиозно положение, културните интереси и политически склонности на мюсюлманите в Република България“.

Още във въпрос 6 авторите на анкетата хващат бика за рогата:

„По етнически произход Вие се определяте като: 1. Турчин, 2. Помак, 3. Ром.”

И за да не губят темпо, във въпрос 7 питат: “Вашият майчин език е?... Възможните отговори са : 1. турски, 2. помашки, 3. ромски.

Забележете – за български и дума не става, тоест, ако си мюсюлманин, не можеш да си българин, не можеш и да говориш български език!

Навлиза се и в съкровени детайли като: „На какъв език се говори във Вашето семейство?” Един от възможните отговори е „помашки“.

Непривично за религиозна институция, от Главно мюфтийство проявяват настойчив интерес към етническото самосъзнание на респондентите. Има въпроси като: „Как според Вас се променя етническото самосъзнание на малцинствата в демократичния преход?“ или „Как според Вас се променят турските национални чувства на мюсюлманите в демократичния преход?”

Забележете отново - акцентът е върху „национални чувства”. Удар в десетката обаче е въпросът: „Коя страна приемате за Ваше отечество: България или Турция?”

Любопитството към съкровени теми е впечатляващо. Това проличава от въпроса: „Вашето име е: 1. турско-арабско, 2. българско, 3. друго“. И уточняващият въпрос: „Каква е причината според Вас част от мюсюлманите в България да използват български имена?”

Главното мюфтийство също така се интересува от въпроси дали мюсюлманите в България се смущават при изучаването на българска история в училищата и дали те имат желание държавата да финансира религиозни школа. Като капак - Главното мюфтийство, институция, отделена по Конституция от държавата, се интересува за кого биха гласували на евентуални избори респондентите. Съпътстващ е въпросът за това коя е партията, която защитава правата и свободите на малцинствата. Като първа възможна опция е посочено Движението за права и свободи…

Двигател на проявената от Главно мюфтийство инициатива за анкетиране на мюсюлманското население, е Ариф Абдулах. Името му нашумя със скандалите около насаждането на радикален ислям в Смолянско преди години. Демонстрация бе носенето на фереджета в смолянско училище. В същност това бе върха на айсберга на фундаменталистката дейност на ръководената от него „Организация за ислямско развитие и култура”. Кой е Ариф Абдуллах?

Роден е в Смолян през 1974 г., завършва спортно училище в Чепеларе, специалността му е ски бягане. Заминава за Йордания, където получава магистърска степен по тълкуване на Корана. Готви докторат по философия. Основател и председател на „Организацията за ислямско развитие и култура” от нейното създаване през 2004 г. Става един от влиятелните духовници в Средните Родопи. Основната теза, която защитава Абдуллах е, че в България има ислямофобия. Отрича да проповядва ислямски фундаментализъм Въпреки това не крие, че подкрепя и насърчава многоженството и носенето на забрадки. Организира семинари, за които казва: „Разясняваме как точно да се разбира религията в европейските условия, в позицията на малцинство, в която се намират мюсюлманите в България”.

Религията е сила, споделя открито Ариф Абдуллах. И директно призовава младите мюсюлмани да спазват законите на Шериата - мюсюлманското право. На семинари и лекции се канят влиятелни представители на мохамеданската религия.

„Няма нищо незаконно в нашата дейност. Ние сме за плурализъм. Влизайки в Европа, трябва да уважаваме различията”, казваше „проповедникът” преди Окръжният съд в Смолян да забрани организацията му…

 

(Бр. 24/2015 на „Златоградски вестник”)