Новини

Янчев: В обекта на В. Енчев в центъра няма заети наши тротоари

неделя, 31 януари 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ След писмото ни до кмета на община Златоград Мирослав Янчев

 

 

Писмото:

 

Г-н кмете!

Молим да дадете отговор на въпросите по-долу, будещи основателни граждански любопитства и вълнения, и които смятаме за обществено значими, за да бъдат те изяснени.

 

1. Вече 9 (словом - девет) години в центъра на града стои недовършен строежът на бизнесмена Владо Енчев, който не само загрозява района, но и създава условия за транспортни произшествия, а гражданите много дълго са с отнети възможности да ползват тротоарите около обекта.

Колко още години ще продължава това безобразие и какво най-накрая ще предприемете (предпишете), поне да бъдат освободени тротоарите за нормално придвижване?

 

Отговорът:

 

Г-н редактор!

Строеж „Хотел и заведение за хранене” се изгражда от фирмата СК „Валзах”-Златоград, с разрешително за строеж от месец юли 2007 г. Строителната площадка е оградена по регулационната граница на УПИ и не засяга тротоарна площ общинска собственост. Пешеходното движение на границата със строежа ще бъде осигурено слез завършване реконструкцията на бул. „България”, включително изграждане на кръгово кръстовище и паркинг, с озеленяване, ел. осветление, напоителна система и паркинг. Процедурата по избор на изпълнител на обществената поръчка завърши и се сключи договор за изпълнение.

Предвидените дейности, предмет на финансиране с ПМС от месец юни 2015, са свързани с изграждане на паркинг с 49 места, в т. ч. 3 места за хора със специфични потребности и място за паркиране на велосипеди.

Предвидено е изцяло подменяне на осветлението с прожекторни осветителни тела, осветителни тела тип „луна”, вкопани в земята и панел за пешеходна пътека. В обекта се предвижда засаждане на дървета, храсти и цветя, съобразно климатичните особености на района.

Очаква се реконструкцията на кръстовището да приключи до началото на есента на настоящата година.

 

Мирослав Янчев

Кмет на община Златоград

 

(Бр. 24/2015 на „Златоградски вестник”)