Новини

Приписки: За „злосторника”…и „контролиращия” го орган

Wednesday, 20 January 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Или за това как кметът забранил в администрацията да се чете и коментира „Златоградски вестник”…

 

 

В началото на юли т. г., гледайки как новия строеж на кмета на мястото на т. нар. „частна автогара”, се разширява неимоверно, застроявайки както съществуващия тротоар, така и асфалтовото шосе до него, се обърнахме с въпрос до началника на „Строителен контрол” в Смолян инж. Елена Хасъмова – „за законността на това отнемане на обществена площ и застрояването му за нужди на частен обект.

 

Дали тротоара и асфалтираното шосе са били платени на общината, а може би и на държавата. Тъй като отнетия асфалтов отрязък бе част до булевард „България”, по протежение на пътя към Смолян и Кърджали”.

Помолихме също и за съответен отговор по компетентност.

Отговорът дойде в края на същия месец – че „…съгласно чл. 223, ал. 1 от ЗУТ, в сила от м. ноември 2012 г., следва кметът на община Златоград да разпореди проверка на място…” Искаше се за резултатите от проверката кметът да уведоми дирекцията в Смолян и редакцията на вестника.

И така, в писмо от 4 август кметът Янчев ни информира, че след извършената проверка от служители на ОбА, е установено: строеж „Бистро” се изпълнява по одобрена кадастрална карта на Златоград, след издадени съответни строителни книжа, определяне на строителна линия и при строежа няма отклонение от тях.

Строежа е върху 80 квадрата частна общинска собственост, с възмездно право за изграждане на друг обект за нуждите на общината – фирмата се задължава да изгради автобусна спирка с чакалня, каса и тоалетни, със застроена площ 25 квадрата.

Освен това, в писмото си кметът казва: „Премахването на част от съществуващата тротоарна площ и асфалтова настилка е с цел оформяне на околното пространство в съответствие с концепцията за централната градска част…и отклонения не са установени…”

 

От редакцията

 

Че „отклонения” няма – не сме се и съмнявали.

Затова писмото ни бе не до „злосторника”, разрешил белите, а до органа за контрол в Смолян, който евентуално да провери същия „белябашия”.

Не би! Всичко е „законово” установено, така че злосторникът може сам да се проверява и да докладва на „контролния” орган, че „няма отклонения”…

А че „злосторник”, и то зъл, има – за всеки е видно: при наличието на толкова празно място зад строящия се обект, той трябваше да се изтегли толкова напред, че да се отнеме тротоара, да се отнеме и шосето. Още повече, че кметът никога няма да прати комисия, която да види, че и сега оставащата малка тротоарна площ там, не може да се ползва от хората, защото е непрекъснато заета от коли. И т. нар. „спирка” отзад е постоянно празна. И ако имаше нормален архитект нашата община, а не пенсионер-непукист, също толкова „белябаши”, колкото и Янчев, щеше да се разпореди новият любим обект на кмета да има строителна линия наравно с другите сгради, в случая – предприятието „Свобода”, вместо да го тика напред и да унищожава градски обществени площи като тротоари и пътища.

Знаем обаче, че това е невъзможно, поучени от изминалите осем, повторили всъщност по-предишните осем години на един друг нечуващ и невиждащ глупендер…

А че и Янчев е същия, дори още по-глух и сляп, личи от факта, че е забранил на герберската администрация не само да чете „Златоградски вестник”, но и „да не му обръща внимание”… Та така значи - независимо какво се обсъжда в обществото, какви проблеми се изнасят публично – гле`йте си работата, т. е. продължавайте да пиете по 15 кафета на ден!

Е, ако това не е обществен гьонсуратлък! За такива народът е казал: „Туй, що е родено да пълзи, не можеш да го чакаш да литне!” И още – „Сит търбух – за култура глух!”

 

(Бр. 22/2015 на „Златоградски вестник”)