Новини

Още 4 години нищоправене и безотговорност не са ни нужни

четвъртък, 07 януари 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ От 45 души преди осем години, сега администрацията ни надхвърля 80-85 служители! Какво е наложило толкова драстично увеличение на чиновници при намаление на населението в общината, пита общинският съветник Емил Хумчев…

 

 

. Г-н Хумчев, към днешен ден какъв е вашият общ поглед за ситуацията в общината – социална, политическа, работа на институциите?

- Не е тайна за никого в общината, че през този мандат кметът работи в изключителен комфорт. Отдавна сесиите на Общинския съвет не се излъчват пряко по местната телевизия, което не е случайно, но всеки може да види решенията на интернет страницата на общината. Две са нещата, които правят впечатление.

Първо, на всяко заседание отсъстват поне 4-5 съветника и второ - решенията се вземат с абсолютно мнозинство. Тези факти категорично показват, че в настоящия общински съвет няма никаква опозиция, която да защитава нашите интереси, както и да работи за развитието на общината. Ако през далечната 2007, когато г-н Янчев седна в кметското кресло, общината имаше задължения около 1.2 млн.лв., и тогава, според него, тя беше пред фалит, то в момента задълженията на общината са над 4 млн. лв. Само просрочените задължения са над 1.5 млн. лв. И продължават да растат, заради предизборните дейности, които се извършват в момента. Решенията за тези заеми са гласувани без никакъв дебат от общинския съвет. Обществена тайна е и участието на общинските съветници в европейските проекти, реализирани  през последните години. Всичко това поражда сериозни въпроси, които ние, хората на Златоград, трябва да зададем на кмета и общинските съветници. Сигурен съм, че те отново ще бъдат кандидати и ще искат да запазят статуквото, защото тях то ги устройва.

А устройва ли ни нас? Хората, които ги избираме и очакваме от тях да работят за нас, за обществения интерес.

Освен това - притеснителни са раздутата структура и бездейността на общинската администрация. През втория мандат на г-н Янчев администрацията се увеличи почти двойно. Ако преди осем години, когато пое управлението, числеността й беше около 45 души, сега тя надхвърля 80-85 служители! Какво е наложило толкова драстично увеличение на числеността, при все че населението е намаляло значително?

Услугите за граждани поскъпват периодично, а бюрокрацията и административният рекет се увеличават. Няма политики, нито краткосрочни, нито дългосрочни. Единствено ние от БСП имаме и водим последователна политика в общината, с реална структура и членска маса. Да сте чули някоя друга партия да провежда събрания със своите членове и симпатизанти за издигане на кандидатури от долу на горе и след това да свиква конференция, за да утвърди номинациите? Няма такова нещо! При останалите политически играчи един човек издига и утвърждава кандидатите. Работи се на парче, няма отчетност към обществото, не се решават реалните проблеми на хората. Всичко това ние искаме да го променим. Този подход на правене на политика е вреден за хората на Златоград и ние трябва да го променим…

 

. На вашата конференция наскоро бе заявено изработването на специална програма за управление. Какви биха били нейните основни акценти, а и пътят за реализирането й?

- Казах и на конференцията, че най-важните задачи за нас са повишаване на заетостта и доходите на хората. Ще искаме сигурен достъп за всеки до качествено образование, здравеопазване и социални грижи, подобряване на жизнената среда и защита на населението от бедствия и престъпни посегателства.

Ние сме за равно отношение на местната власт към българските граждани, независимо от тяхната религиозна принадлежност. Не бива да има нито хора, които живеят извън закона, нито такива, които са над закона. Създаването на възможности за образование и работа, включително от общините, съчетаването на правата с отговорностите пред обществото, са начинът за предотвратяване на конфликти и за социална интеграция. БСП е за развитие на местното самоуправление, за реално гражданско участие в местната власт, за увеличаване ролята на общините при решаване на най-важните за хората проблеми. Нашите ангажименти пред гражданите и отликата на нашите кандидати за кметове и общински съветници, намират израз в стандартите за лява политика в местната власт. Реализацията на левите стандарти в местната власт ще доведе до ограничаване на безработицата и бедността, до повишаване на икономическата и гражданска активност и до подобряване условията на живот в нашата община. Всички партии говорят, че местната власт работи в интерес на хората и на местните общности. Българската социалистическа партия е тази, която реално го направи - работа, справедливост и сигурност за хората.

(Публикуваме разговора

със съкращения)

 

(Бр. 21/2015 на „Златоградски вестник”)