Новини

Речено-забравено: Как Цветан Цветанов забрави даденото си пред журналисти в Златоград обещание

петък, 25 декември 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Иван СТЕФАНОВ

 

От скорошно изследване на Института за пазарна икономика (ИПИ) разбрахме как населението на България е намаляло за последните 14 години – цифром и словом с почти милион души: от 8.1 млн. население през 2000 г., до 7.2 млн. през 2014 г. За разлика обаче от броя жители, размерът на общинските администрации по места не спада.

 

Областите, където е най-висок броят на общинските чиновници спрямо местното население и където може да се предполага разхищение на общински ресурс (а съответно и на държавен ресурс през държавните трансфери към общините), са били през 2014 г. Видин, Добрич, Кърджали, Смолян и Ямбол. С малки изключения, във всички области се наблюдава увеличение на показателя брой общински служители спрямо брой жители, като най-голямо е в Ловеч, Смолян и Благоевград. Или, както се казва, броят на служителите в общинската администрация далеч не следва демографските тенденции. И точно затова, имайки предвид ситуацията и в родния ни Златоград, на една от последните срещи тук с депутата от управляващата партия ГЕРБ Цветан Цветанов, го попитахме не предвиждат ли законово намаляване броя на общинските съветници и чиновниците в администрациите, след като държавата много добре знае за демографската трагедия в страната! Може би заради предизборното време тогава, отговорът на Цветанов беше: „Въпроса ви е резонен и точен, при промяната на закона за следващите избори непременно ще трябва да се съобразим с тези тенденции и да намалим броя на общинските съветници и квотата за държавните чиновници по общини…”

Сега отново е предизборно време, но не само няма никакви признаци за административна реформа и съобразяване с демографските процеси – тези думи са вече отдавна забравени от г-н Цветанов. А в администрацията ни продължават да се назначават чиновници „по усмотрение” - цели 10 щатни бройки над полагащата се квота служители за този тип общини само за последните осем години. Които всички ние плащаме с вноските си в хазната, за да се разнасят от стая в стая и да се занимават с личния имидж и партийната агитация на кмета и за да имаме все по-малко средства за зелени площи, превърнати в паркинги, за социални и благоустроителни дейности, от които всички да се ползваме...

Ето още малко официална статистика - от 2010 до 2014 г. населението на страната е намаляло с 4%, докато броят на общинските служители едва с 0.1%. Това означава, че има ръст на общинските служители на 1000 души от населението: от 2.9 през 2010 г., до 3.02 през 2014 г. Данните са на НСИ въз основа на официални отчети на общинските администрации. От ИПИ отбелязват: „Постепенният спад в населението на България, както и въвеждането на е-услуги от общините, предполагат и по-малко нужда от персонал от страна на местната администрация.”

 

И препоръчват да се вземат мерки за плавно съкращаване на размера на общинските администрации, най-вече в местата с най-отрицателни демографски процеси, където и нуждата от общински служители намалява най-бързо. Какъвто район за съжаление, по всички последни данни, е и Златоград…

 

(Бр. 20/2015 на „Златоградски вестник”)