Новини

Как е при комшиите: „Бомбите” на Македония

четвъртък, 03 декември 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Георги ГЕОРГИЕВ

 

 

Това, което се случва в Македония днес, е прелюдия към нещо много по-сериозно и плашещо. Възраждащия се албански национализъм, в комбинация с ислямизъм и прираст на населението, което вече е близо 30% от цялото население на Македония, ще продължат да водят до несигурност и дестабилизация.

 

Но „бомбата” е заложена много отдавна.

Ще припомня - Русия умишлено откъсва Македония от България и я оставя в пределите на Османската империя. Още веднага след Априлското въстание - на 8 юли 1876 г., Русия договаря с Австро-Унгария в секретното Райхщадско споразумение план за експанзия на Балканите и разпокъсване на българските земи. По време на преговорите на Цариградската конференция през януари 1877 г., след като окончателно са договорени границите на новата българска държава, които напълно съвпадат с границите на Българската Екзархия (около 200 000 кв. км.), Русия подписва с Австро-Унгария Будапещенската конвенция, с която се задължават да не допуснат образуване на голяма и сплотена българска държава. Русия поема ангажимент да не възпрепятства Австро-Унгария при анексиране на Хърватия, Босна и Херцеговина, както и да си оказват взаимна дипломатична подкрепа за тайните договорки на предстоящия Берлински конгрес.

На 15 януари 1877 г. секретната Будапещенска конвенция е подписана от двете империи и граф Игнатиев – консул в Цариград и представител на Русия на Цариградската конференция, веднага е уведомен телеграфически и започва саботаж на договореното, като обещава на Османската империя европейски територии.

На 18 януари Мидхат паша заявява, че Османската империя се отказва от договорените клаузи на Цариградската конференция. С осигурен мощен съюзник - Австро-Унгария, Русия вече може да си позволи да нападне Турция. Последвалото уреждане на граници от Берлинския договор само препотвърждава договореното от двете империи. През 1881 г. обаче гръцката църква, под контрола на османските власти, провежда референдум за присъединяване на македонските епархии. Резултатът от референдумът е катастрофален за руската политика и гръцката църква. По силата на чл. 10 от Фермана за независима Българска екзархия, всяка епархия, неприсъединена към Българската екзархия, може да го стори с гласуване и при 2/3 мнозинство. Трите големи македонски епархии единодушно и с огромно мнозинство гласуват за присъединяване към Българската екзархия - Скопска, Охридска и Битолска епархии. Въпреки, че референдумът се провежда от гръцката църква и под контрола на османските власти. Малко по-късно, през 1885 г., Русия се противопоставя на Съединението и насъсква слугата си Сърбия да ни нападне. След като сърбите са разбити на пух и прах, Русия къса дипломатически отношения с България.

Македония ще бъде освободена чак през 1912 г., но малко по-късно България ще бъде нападната от Сърбия, Гърция и Румъния, съгласувано с Русия и на конференция, проведена естествено в Петербург, големи части от държавата, населени с българско население, ще бъдат изрязани. През 1916 г. Русия ще нападне България, за да изяде един здравия български и на 3 март 1918 г. ще капитулира пред България с най-унизителния мирен договор в историята си - Брест-Литовския договор.

С този договор от хищните лапи на империята ще се откопчат над 1 милион кв. км., а независимост ще получат Финландия, Литва, Латвия, Естония, Беларус, Украйна, Грузия и Армения.

През 1918 г. Македония ще бъде присъединена към изкуствено създадената държава Югославия, а през 1934 г. в Москва Коминтернът официално ще провъзгласи съществуването на „македонска” нация и език. Само след 10 години – през 1944 г., когато в България нахлуват ордите на Червената армия и триста хиляден корпус окупира България до 1947 г. , с насилия, репресии и убийства стотици хиляди българи ще бъдат принудени да се откажат от род и родина. Днес в същата Македония, плът от плътта ни и кръв от кръвта ни, зрее един конфликт, заложен от Великите сили, умишлено допуснали образуване на това изкуствено образувание със смесен етнически състав, съобразявайки се изцяло с политиката на Русия, а впоследствие и на СССР. Днес Русия е единствената държава, която признава антибългарската организация ОМО „Илинден”, а демографския срив на българското население в Македония е в резултат на десетилетна политика на асимилация и икономическа изолация, провеждана от руско-сръбските мекерета, с мълчаливото съгласие на продажните им български слуги-родоотстъпници.

 

(Бр. 18/2015 на „Златоградски вестник”)