Новини

Пловдив чете „Златоградски[те] страници”

Monday, 30 November 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

На тринадесетото издание на Фестивала на книгата в Пловдив под наименование „Пловдив чете” (8-14 юни - премиери на книги, литературни срещи и авторски рецитали, чествания), единствената родопска книга, представена тук, бе част І на „Златоградски страници” от Ефим Ушев, издание на варненското издателство „Славена”.

Книгата събра своите читатели в залата на НБ „Иван Вазов”, пред чийто централен вход бе поставен голям плакат с информация за литературната вечер.

Освен народната библиотека, организатор и домакин на фестивала е пловдивското книгоиздателство „Жанет`45” и може би затова залата бе препълнена, а сред присъстващите можеха да бъдат забелязани ярки пловдивски поети, писатели и журналисти като Йордан Велчев, Величка Настрадинова, Минко Танев, Динко Петков, родената в Златоград поетеса Светла Караянева, историкът Александър Маринов и др.

В краткото си слово при представянето, доц. Владимир Янев заяви, че Пловдив трябва да чете родопската книжнина, защото тя е част от общия национален културен организъм, а книгата, представяна тази вечер, отговаря напълно на едно такова виждане, тъй като запълва определени празни полета за факти, личности и събития от нашата история и развитието на просветните тенденции и проблеми в родопската област.

Като вид „възрожденски уроци, но не само”, определи „Златоградски страници” пък авторът Е. Ушев, които трябва да се познават от идващите поколения, защото не може да се върви напред, без да се стъпи върху темелите на миналото, от което да бъдат извлечени съответните поуки.

„Тази книга е толкова по-важна и необходима днес, тъй като съдържа изследвания и данни за родопската история, които никъде другаде не могат да бъдат намерени за четене и анализи на съответните исторически периоди”. А фактът, че за втори път „Пловдив чете” предоставя залите и аудиториите си за представяне на златоградски книги (първият път беше през 2011 г., когато бе разгледана поетичната книга „Аз съм”), той определи като протягане на ръка от Централна Тракия към своята периферия, тъй като според всички наши географи Южните Родопи и Златоград географски попадат в Западна Тракия, заедно с Ксантийско и Гюмюрджинско.

Снимковото приложение към книгата бе детайлно коментирано на голям екран от автора, дало възможност на присъстващите да се запознаят както с проблематиката, залегнала в разглежданата част І, така и с изгубеното през годините културно-историческо наследство в Златоград и околията му.

А след като говори за някои акценти в съдържанието на втората част от книгата, предстояща да излезе през месец септември по-късно тази година, Е. Ушев заяви: „Какво представя третата част, обаче, ще разберете пак тук в тази зала, когато евентуално разгледаме втората й част…”

(По „Смолянпресс.нет)

 

(Бр. 18/2015 на „Златоградски вестник”)