Новини

АПИ избира фирма за пътния ремонт Златоград-Бенковски

петък, 27 ноември 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Отворени са ценовите оферти за избор на изпълнител при реконструкцията на 15.4 км от път Мадан-Златоград-Бенковски.

Третокласният път е единствената пътна връзка към Златоград и околните населени места и свързва община Златоград със съседните Мадан, Неделино и Кирково, като осигурява връзката между път Рудозем-Смолян-Асеновград и път Кърджали-Маказа.

Обществената поръчка е с три обособени позиции за реконструкцията на участъци с обща дължина 5.081 км - на територията на област Смолян и стойност на поръчката 3 578 240 лв. без ДДС; . участък с дължина 4.3 км, на стойност 2 833 225 лв. без ДДС;

и участък с обща дължина 5.9 км - на територията на с. Бенковски, на стойност 4 673 890 лв. без ДДС. И за трите позиции са отворени офертите на десетина кандидатстващи фирми, като критерият за избор на изпълнител е най-ниска цена и икономически най-изгодна оферта.

 

(Бр. 18/2015 на „Златоградски вестник”)