Новини

Отец Костадин: Обърнете тревогите и тежненията си в чест

четвъртък, 29 октомври 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Църковното настоятелство при храм „Св. Георги Победоносец” поздравява учителското съсловие, хората на перото, библиотечните работници и културните дейци в Златоград по случай 24 май - като им пожелава да бъдат достойни пазители на завета на равноапостолите Св. св. Кирил и Методий,  в отхвърляне мрака на духовната слепота.  Нека напомнят, че словото е дадено за славословие, а не за похулване; то обединява, а не разделя.

Всички са длъжни да го пазят чисто, още повече тези, които от него си изкарват прехраната, както споделя в една своя реч големия карикатурист и публицист Илия Бешков.

В този ден Вие, празнуващите, обърнете тревогите си в радост и тежненията си в чест. Защото сте високо призвани.

На многая и благая лета! 

 

Отец Костадин

Златоград

(Бр. 16/2015 на „Златоградски вестник”)