Новини

30 души в общината с награди за 24 май

Monday, 12 October 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Те са учители и читалищни дейци в училища, читалища, детски градини и ясли в Златоград, Долен, Ерма река и Старцево. Наградите са с решение на ОбС в Златоград по Статута за духовно стимулиране, по предложения на директори и настоятели.

Наградени са петима от СОУ „Антим І”-Златоград, един от ПГ „Христо Ботев”, двама от СОУ „Св. Княз Борис І” в с. Старцево, петима от ОУ “В. Левски” в Златоград, четирима от ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” в с. Долен, един от ОУ “В. Левски” в с. Ерма река, по един от всички детски градини в общината, както и един от Детския комплекс в града, три самодейни групи и тримата им ръководители в НЧ “Прогрес 1939” в с. Старцево, както и секретарите на читалищата в Златоград, Долен и Ерма река.

 

(Бр. 15/2015 на „Златоградски вестник”)