Новини

За яйцето – преди Христа…

вторник, 06 октомври 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Георги МИШЕВ

 

 

Боядисвайки или разменяйки си боядисаните яйца, нека си спомняме за древността на този обред. Пробуждането на природата и завръщането на мъжката сила на Бога, който е назоваван по много начини, един от които е Дионис, е свързвано символично и с яйцето. Простичкият символ е опора за възвишената мисъл, а тя зависи от душата на този, в която възниква.

Изображението представя бог Дионис, държащ яйце в дясната си ръка, все едно го поднася на поклонника или му го показва и оставя на него да осмисли значението му. На едно от изображенията богът е представян държащ петел в другата ръка, който е символ на слънцето и мъжкото, тъй като неговият глас съпровожда утрото.

На друго изображение богът държи чаша, в която всичкият живот намира своето начало и в която е влагата на живота...

 

(Бр. 14/2015 на „Златоградски вестник”)