Новини

Черно на бяло: От Ерма пак идва „водата”! Търсят се 18 милиона, казва кметът Янчев…

неделя, 04 октомври 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

В платена страница за столичен вестник (2000 лв.!?) кметът на Златоград М. Янчев казва, че топлата вода от Ерморечието, която трябвало да се докара в центъра, ще осигури работа на около 2000 души, колкото са безработните в региона.

Според него 55 години местните хора чакали водата с температура 90 градуса да излезе на повърхността, защото ще от 60-те години на миналия век се знаело, че с. Ерма река лежало върху подземно езеро…

Малка подробност обаче е, че за тази вода се разбира, по-точно установена е, през 1987 г., а първата публикация за нея е в пловдивския в. „Отечествен глас” от лятото на 1988 г., с автор Е. Ушев. Още тогава специалистите от местното „Горубсо” уточняват плъзналата заблуда за „подземното езеро”, всъщност несъществуващо, тъй като става въпрос за спокойно течащи си в потоци от хилядолетия карстови извори, част от които изтичат в съседно Термес…

В тази платена с нашите пари страница кметът сее и други заблуди, като например за някакъв пазар на недвижими имоти в Златоград, „раздвижен след сондажа в Ерма река” - фирми водили преговори с общината за купуване на терени с площ 10-20 дка за изграждане на почивни станции, пазарът на къщи в региона също се бил събудил, казва Янчев, без да изтъкне нито един факт в потвърждение. И допълва, че „…до края на април ще приключат дейностите по изграждането на сондажа”, като за довършването на проекта „ще са необходими още поне 18 млн. лв.” 

Добавя очакванията си за развитие на любимия „спортен туризъм”, макар някак между другото да прехвърля на темата как „малките градове са с огромен проблем с обезлюдяването им”. И не пропуска да отбележи, че вече сме номер едно в плюскането на месо, като заявява, че за празника на труда ще върти 150 чевермета…

 

(Бр. 14/2015 на „Златоградски вестник”)