Новини

Златоградската минерална вода поставена като проблем и пред президента Плевнелиев

събота, 03 октомври 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Виолина ЧОЛАКОВА

 

 

Важни за област Смолян проекти, които се радват на широка обществена подкрепа, лансира пред президента Росен Плевнелиев областният управител Недялко Славов. Това стана на заседание на Съвета за развитие на регионите и националната инфраструктура в областния град.

 

Обсъдени са били най-наболелите проблеми - влошаващи се демографски характеристики, безработица, липса на квалифицирана работна ръка, дисбаланси в икономическото и инфраструктурното развитие. Задълбочаването на вътрешнорегионалните различия и бързият темп на обезлюдяване налагат очертаване на спешни мерки, които във възможно най-кратък срок да дадат резултати.

Областният управител отбеляза, че в  програмата на правителството са заложени политики, от които с особено значение е за преодоляване на икономическата изостаналост на отделни райони в страната, в това число Родопите. Правителството вече започва процедура по набиране на конкретни проекти, които да бъдат част от конкретна инвестиционна програма за Родопите и указания за това вече са получени от МРРБ.

Акцентът, който Славов постави, е този за инфраструктурата и целта за по-лесен транспортен достъп по основната пътна артерия Пловдив-Смолян-Рудозем, изграждане на 4-лентов път Асеновград-Пловдив, проектиране на частична трета лента на пътя Асеновград-Смолян и поетапното му изграждане.

Вторият приоритет за Смолян е отварянето на граничния пункт Рудозем-Ксанти. Въпреки ратифицираната и подписана спогодба между правителствата на Република България и Република Гърция през 1996 за отварянето на три нови гранично-пропускателни пункта, все още само нашият при Елидже на практика не е готов, за  разлика от Маказа и Илинден, които също са предмет на цитираната спогодба. Разчетите от българска страна са такива, че АПИ ще изгради последната отсечка от Средногорци до Рудозем в най-скоро време. С това българската страна окончателно ще изпълни ангажиментите си по този граничен преход. Надявам се гръцката страна да направи необходимото за по-бързото отваряне на този ГКПП, посочи Недялко Славов. Друг потенциал за развитие по думите на Славов дават минералните и лечебни води в Златоград и Девин.

 

(Бр. 14/2015 на „Златоградски вестник”)