Новини

11 млн. лв. за ремонт на три отсечки от пътя между Мадан и с. Бенковски

сряда, 30 септември 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

15. 4 км път от Мадан към  Златоград до с. Бенковски, на територията на областите Смолян и Кърджали, ще бъде реконструиран, става ясно след обявената от Агенция „Пътна инфраструктура“ обществена поръчка.

Отсечките свързват Златоград със съседните общини Мадан, Неделино и Кирково, осигурява и връзката между пътя Рудозем – Смолян – Асеновград, както и пътят Кърджали – Маказа. Общата стойност на трите участъка е над 11 млн. лв. без ДДС. съобщават от Агенцията.

Реконструкцията ще започне от разклона за с. Ерма река до Златоград, минават през индустриалната зона на града и завършват при разклона за с. Долен.

Максималният срок за изпълнение на обществената поръчка е 120 дни, а кандидатите могат да подават оферти до 17 ч. на 15 май т. г. Критерият за избор на изпълнител е икономически най-изгодна оферта.

 

(Бр. 14/2015 на „Златоградски вестник”)