Новини

С 10 хил. лв. в Ерма река правят басейн за минерална вода

вторник, 22 септември 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

10 хил. лв. отпуска Предприятието за управление на дейности по околна среда за с. Ерма река за почистване и благоустрояване на зона, в която ще бъде построен малък басейн, който да се ползва от местните при сондирането на минералната вода там. Парите са безвъзмездна финансова помощ, проектните дейности предвиждат да бъде въведено и разделно събиране на отпадъците в кметството.

По същата линия детската градина в с. Старцево ще може да усвои 5 хил. лв. за екологосъобразни нужди.

 

(Бр. 13/2015 на „Златоградски вестник”)