Новини

Близо 430 хил. лв. за проблеми по три кръстовища в града

вторник, 15 септември 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Дъждовен водосток по ул. „Рожен”, дъждовен водосток по ул. „Рила”, отводняване на ул. „Стефан Стамболов”  в Златоград – това са обектите, предвидени и одобрени за изграждане. Дейностите включват извършване на изкопи, укрепване, насипване и трамбоване с баластра, изграждане на отводнителни канали с тръби Ф800, Ф630, Ф400, Ф250, изграждане на ревизионни шахти и отводнителни решетки, полагане и възстановяване на асфалтова настилка. Общата стойност на проектните предложения е 427 801 лв., предоставени от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. Предстои откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител. С реализацията на проектите ще се реши сериозен проблем на три стратегически кръстовища в Златоград.

 

(Бр. 13/2015 на „Златоградски вестник”)