Новини

Деца бяха наградени, изявили се като художници

събота, 12 септември 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Църковното настоятелство при храм „Св. Георги Победоносец” поздрави златоградчани с настъпването на светлия празник Възкресение Христово като ги покани на Великденски концерт в Сивриевата зала на Етнографския комплекс.

Тук от името на настоятелството Костадин Перьов обяви наградените деца, включили се в конкурса за художници на темата Великден, а отец Костадин им връчи наградите.

Възкресението на въплътилия се Бог Слово е тайна, непостижима за човешкия ум.

Затова, както съветва св. Йоан Златоуст на празника: „Богати и бедни, заедно ликувайте! Всички се насладете от този пир на вярата, всички се възползвайте от богатството на благостта! Никой да не оплаква своята бедност, понеже царството небесно е отворено за всички! Никой да не се бои от смъртта, понежe Спасовата смърт ни освободи от нея!”, каза златоградския свещеник.

Приемете моя подарък по повод празника - електронен вариант на сборника „Неделник”, в съставителство от видния наш будител - епископ Софроний Врачански. Книгата не само надгражда общата култура на човека, но омиротворява духа и извежда от състояние на раздразнение и тъга. Божието благословение да бъде над вас и близките ви, завърши отецът след прекрасният рецитал на децата.

 

(Бр. 13/2015 на „Златоградски вестник”)