Новини

#отархива Писмо: Вестникът като свежест в битието

четвъртък, 03 септември 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Здравейте, г-н Ушев!

Макар и със закъснение, приемете моите поздравления за юбилея на вашия вестник.

Смятам, че сте един щастлив, осмислил живота си човек, с трудната си мисия да поддържа в днешните времена едно полезно печатно издание. Завиждам благородно за това. За мен единствената ми свежест в момента, е очакването и прочитането на всеки брой на „Златоградски вестник”. Другото е баналност. Пожелавам още 100 години да излиза вестникът на Златоград. И ще се радвам ако съм ви от полза поне малко.

Някой ден ще дойда в Златоград специално да се видим, като искам да го съчетая с научните ми интереси по говора и фолклора на края ви. Това е и темата, за която изпращам поредния си материал.

Ако идваш в София, ще се радвам да се видим, ала да не духодаш без шишя баирска вода, оти сме бално патили, та да са напличкаме…

С поздрав:  Георги Митринов (Бр. 4/1995 г.)

 

(Бр. 12/2015 на „Златоградски вестник”)