Новини

Три от училищата ни – с демо версии на учебниците

сряда, 02 септември 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Това става ясно от срещата на учители от учебното заведение с представители на издателствата „Анибус” и „Булвест”, разработили демо версии на учебниците за 1-ви и 4-ти клас на училищата в страната.

Разработките съдържат пълни урочни единици, изобразени на две страници, като съдържанието е изградено на принципа на дидактичната игра, опирана на личния опит на детето, казва Деана Миткова, представител на издателствата.

Според нея мултимедийните уроци подпомагат развитието на днешния ученик, тъй като децата търсят разнообразие и динамика, бърз и видим резултат във всичко и най-вече – те живеят в средата на информационния бум и са свикнали с технологиите.

Информацията в електронните разработки на учебниците е проверена на практика, дозирана е и научно издържана, спазва се принципа децата да не се конкурират помежду си, а да се сдружават и да свикват да работят заедно.

Важно е да се каже, че електронните продукти са предназначени само за учителите, които ще работят с одобрени от Министерството на просветата издания. Те дават възможност за провеждане на интерактивно обучение в час – чрез игри, задачи, различни упражнения със снимков, аудио и видео материал.

Освен това – мултимедийните връзки в уроците спестяват времето и усилията на учителя в търсене на информация от различни дидактични пособия.

Освен първи и четвърти клас в Златоград, такива уроци ще бъдат въведени още в училищата в с. Старцево и Неделино.

 

(Бр. 12/2015 на „Златоградски вестник”)