Новини

Плащаме и данъци на гише в пощата

сряда, 12 август 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

От „Български пощи” съобщават, че увеличават ефективността на мрежата си

чрез разширяване на  дейностите по плащане на данъци и такси от граждани и фирми.

Увеличават се броя на пощенските станции, в които могат да се плащат местни данъци и такси. Към 3 февруари 2015 г. те са 568 за 45 общини.

От февруари 2015, освен данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци, в пощенските офиси ще се  инкасират и суми за други видове данък – патентен данък, данък върху превозните средства, приходи от наета земя, както и дължимите лихви за посочените задължения. За целта е достатъчно да се съобщи на пощенския  служител единния граждански номер на данъчно задълженото лице.

В близко време ще бъде възможно „дистанционно” плащане на данъци за цялата страна, от едно населено място ще може да се плащат данъци и за друго населено място. Крайната цел е поетапно в 2490 станции да се инкасират суми за над 260 общини в цялата страна.

 

(Бр. 10/2015 на „Златоградски вестник”)