Новини

Рудозем също с претенции за балнеология, иска водата от Ерморечието

неделя, 09 август 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Докато ние чакаме от държавата 16 млн. лв. за довеждане на водата от Ерморечието, кметът на Рудозем Румен Пехливанов също заяви мераци за геотермалната енергия от това златоградско село. Според него общината му може да се превърне в притегателен център за балнеолечение и туризъм.

 

„Към тази цел, казва той наскоро, ще се стремя до края на мандата си…” И вече е занимавал правителството с идеята си, като се надява „…сегашното правителство да приеме идеята също толкова позитивно, както предходното…”

Според него, съществува идея всяка една от общините да кандидатства и получи средства за проектиране и сондиране на геотермална вода на нейната територия. Което ще даде възможност, съгласно Закона за водите, правата и управлението на тези геотермални води да бъдат изцяло на съответните общини.

„Тази идея получи изключителна подкрепа тогава от страна на бившия премиер, бившия министър на околната среда и водите, ексобластния управител и кметовете на Мадан и Неделино и по нея ще се работи в бъдеще. Заедно с колегата ми от Мадан имахме среща със специалисти по геотермална вода, на която бяха обсъдени възможностите за реализацията на такъв проект в общините Мадан и Рузозем”, казва Пехливанов. - В края на миналата година на среща с бившия премиер Орешарски бях инициатор за реализирането на един от най-мащабните проекти в областта, касаещи геотермалните води в региона. Направих предложение пред премиера за паралелен проект, заедно с проекта на община Златоград, за използването на геотермалните води на територията на общините Рудозем, Мадан и Неделино.”

Сега обаче са на този етап подготвителни дейности за изработването на концепция, чрез която да се кандидатства за финансиране.

Благоприятно ще се отрази за приемане на тази идея наличието на специализирана болница за рехабилитация в община Рудозем, спортните съоръжения, които се изградили в общината, близостта до Република Гърция, наличието на екопътеки и природната красота на Родопите.

Потърсен за коментар за това дали не е проблем собствеността върху водата в Ерма река или пък това, че пътят за Гърция там все още дори проект няма, кметът Пехливанов заяви, че не вижда проблем, при условие, че правителството и областната управа работят в една посока – ермореченската вода да се ползва както от Златоград, така и от Мадан, Рудозем и Неделино.

Тази идея бе споделяна преди време, включително и на страниците на ЗВ, от специалиста в хидрогеологията Трайко Милев, който е бивш директор в НИПРОРУДА. Тогава той се похвали, че има писменото съгласие на тримата кметове (на Мадан, Рудозем и Неделино) за включването им в общ проект за оползотворяването на златоградската минерална вода. Но не само това - знае се, че рудоземското село Чепинци граничи със с. Ерма река и това навярно е основанието за кмета да изяви желанието си за бъдещо включване по използването на водата оттам.

 

(Бр. 10/2015 на „Златоградски вестник”)