Новини

#отархива Беширов люто ядосан на вестника, плаши редактора с прокурор…

сряда, 22 юли 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Читателите ни си спомнят за няколкото материала в из­миналите броеве, отнасящи се до проблеми във фирмата „Ес Би Ен”.

Те носеха заглавия „Беширов пред фалит?”, „Мно­го голяма лъжа”, „Читатели опровергават шефа на „Ес Би Ен”.

 

Изнесеното там е дало основание на г-н Беширов да се оплаче, но не на районния прокурор в Златоград и не на окръжния прокурор в Смолян, а точно на зам.-окръжния про­курор - г-н Крумов.

Според него другите инстанции са преско­чени, тъй като били златоградчани, а той в златоградчани не вярвал...

По информа­ция и на други граждани, златоградската фобия у г-н Бе­широв вземала застрашител­ни размери и той говорел нав­сякъде колко мрази този град и съжалявал, че не може да си вдигне купеното тук и да си отиде в Неделино.

Само че, ка­то че ли Беширов забравя, че там никой не го чака с от­ворени обятия и дори няма нормален построен дом - такъв той си направи точно в Зла­тоград.

Дори централни вес­тници наскоро писаха, че не­гова техника стои там на откри­то, струпана пред общината, защото не му давали терен да си направи цех.

Основното в жалбата на г-н Беширов до прокурора, е за нанесените ма­териални загуби на фирмата му след публикациите в „ЗВ”. (Бр. 16/1997 г.)

 

(Бр. 8/2015 на „Златоградски вестник”)