Новини

#отархива Господа бизнесмени, засрамете се!

четвъртък, 16 юли 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

С това заглавие още през септември минала­та година апелирахме към бизнесмените в об­щината да направят своя влог в помощ на пътя Златоград-Ксанти, който вярвахме ще се въз­станови само с усилията и помощта на всеки.

Апелът ни остана глас в пустиня и срещахме неверието на адресатите, но затова пък смет­ката се попълваше от недотам заможни златоградчани, с малки суми, като си казвахме: „Ако не за нас, за децата ни ще стане...”

Сега решението, с което се поставя началото на отваряне на границата край Златоград, бла­годарение усилията на всички ни, е факт и ще си позволим да повторим апела си към нашите бизнесмени, като им напомним, че те са онези, които ще имат най-голяма полза от отваряне­то на границата и възстановяване на пътя за Ксанти.

Затова и повтаряме за тях открита­та от гражданското сдружение сметка в ТБ-Златоград.

Вашата вноска в тази сметка е принос за бъдещата свободна безмитна зона на свободен Златоград! (Бр. 12/1993 г., ЗВ)

 

(Бр. 8/2015 на „Златоградски вестник”)