Новини

Старите златоградски ястия: Как са прави просукник

четвъртък, 09 юли 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Просукникът баба правеше ейсей: начъпеш зелени пера от суган лук, некво листу от лападь, малку купривка, малку спанак и лу щуно имаш подръка.

Айтва всичкуто са надрубева на ситенку в по-голема паница. Клава му са и малко сольчица, аднъ-две спригъщи мисируво брашно, ама по-остро смелену; чукнуваш му и едно-две яйчинки, разбъркуваш хубаву и ако немаш кори, лу айней гу сипуваш в намазана с олюву или масълце тепцинка.

Запица са от аднъна страна, сетне го обращаш и от другана да са запече.

Приява са с гъсту млеку. Пийнува са и бърканичка.

 

(Бр. 8/2015 на „Златоградски вестник”)