Новини

#отархива „Дълг ми е да заявя…”

петък, 26 юни 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ До г-н Ефим Ушев, редактор на „Златоградски вестник”

 

Драги колега Ушев!

Започвам настоящото си писмо с благодарност за редовното изпращане на вестника. По този начин ме връщате към щастливите дни на миналата 1993 г., когато във връзка с разработването на проблема за българо-гръцкия транспортен преход „Подкова-Златоград-Кушла” имах възможност неколкократно да посетя вашия град и околностите му.

Първото, което ме възгордя като българин, е че видях Златоград като бастион на нацията. Много често ме спохожда споменът за красивата природа, за Старото училище и Музея на пощенското дело, за Старата църква и възрожденския квартал около нея.

Както в нашия кратък, но твърде интересен разговор стана дума, мене ме привличаше самоотвержеността на ръководния екип на златоградската община. Например никога няма да забравя високо ерудирания доклад на инж. Гинка Капитанова – кмет на града, когато се разглеждаше окончателния проект, в присъствието на представители от МС, от Народното събрание и от редица централни ведомства. В нейно лице видях един достоен защитник на златоградските интереси, в пълно съответствие с националната теза. Моят студент, секретарят на общината Иван Филипов, ме зарадва с изключителната си отзивчивост и действеност за разработвания проблем.

В този порядък съвестта ме зове да спомена и възторжените приятели от Неделино, с които в късната ноемврийска вечер гледахме мача България-Франция. Картината на изпращането ми е пред очите като вълнуващ спомен.

За всичко това аз мисля винаги, когато чета вашия вестник.

Не мога ви се изплатя, но ми е дълг да заявя, че вършите едно достойно дело, като поддържате живи интереса и възторга към проблемите и живота на златоградската община.

Скромен дар от мен е статията по прехода „Подкова-Златоград-Кушла”, публикувана в сп. „Железопътен транспорт”, която го постави на държавно ниво.

Довиждане и много поздрави, колега Ушев, на всички.

Ваш: Проф. д-р Марин Деведжиев

София

 

ОТ РЕДАКЦИЯТА:

…Златоградчани знаят и ще помнят приноса на проф. Деведежиев в изследването и възстановяването на връзките на Златоград със земите на юг, с които някога е бил в естествени и активни контакти.

Нека споделим и автографа, който професорът е написал върху публикуваната статия под заглавие „Българо-гръцката транспортна връзка Подкова-Златоград-Комотини”: „На колегата Ефим Ушев, с благодарност за приноса му по привличане вниманието към тук изложения проблем”. (Бр. 11/1994 г.)

 

(Бр. 7/2015 на „Златоградски вестник”)