Новини

#отархива Интимен дневник ЗВ

четвъртък, 25 юни 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Писмото: „Когато бях на 12…”

 

„Когато бях на 12 години, за първи път ми дойде менструа­ция. От тогава вече три години наближи ли нейната да­та, се появяват 2-3 капки, а не идва нормално, както първия път. Но когато върша тежък физически труд, независимо от датата, менструацията идва и кръвотечението про­дължава по 7-8 дни. Има ли ня­каква опасност от заболява­не и какво да правя?

Момиче от Златоград

 

Коментар на специалиста: Очакваме ви при нас

 

- Подобен проблем е често срещано явление при момиче­тата на вашата възраст.

Не­рядко в юношеството, кога­то се появява първата менст­руация, тя не винаги се установява като редовно циклич­но явление. Колебанията са че­сти и различни. Физическото натоварване може да има от­ношение най-малкото към ин­тензивността на месечните кръвотечения и при зрели же­ни. При вас това се дължи на недостатъчната зрелост на яйчниците, които са регула­торът на биологичния месе­чен „часовник” на жената. Въп­росът ви се разделя на две ча­сти - ненавременните менст­руации, което с настъпване­то на зрелостта ще отшуми. Единственото, което може да се препоръча в такива случаи, е приемането на витамин Е по 50 мг дневно. Ако проблемът остане и след 17 - 18-годишна възраст, трябва задължител­но да се обърнете към гинеко­лог за преглед и изследвания.

Друга част на проблема ви е продължителното кръвотече­ние след физическо натоварване. Когато то стане повече от7-8 дни, много често, не­пременно потърсете компе­тентна лекарска помощ. (Бр. 14/1993 г.)

Д-р Албена ЧИНАРЕВА

 

(Бр. 7/2015 на „Златоградски вестник”)